35 Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Penuh Makna dan Doa

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa – Ucapan Ulang tahun dalam Bahasa jawa banyak digunakan tidah hanya di daerah jawa namum hampir di seluruh Indonesia ada beberpa orang yang fasih dan lancar menggunakan bahasa jawa.

Maka tak heran bila ada orang dengan suku selain jawa bisa berbahasa jawa dengan lancar dan fasih, dan bisa memberi ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa kepada orang yang sedang ulang tahun

Bagi sebagian orang, Hari dimana bertambahnya usia adalah hari yang spesial sehingga ada beberapa orang yang merayakan hari ulang tahunnya dengan mengadakan acara ulang tahun dan mengundang teman – temannya untuk datang di acara ulang tahunnya.

Hari ulang tahun adalah hari yang istimewa bagi sebagian orang tak terkecuali bagi orang jawa. Ucapan ulang tahun dengan bahasa jawa dan doa juga pasti kita sampaikan kepada orang yang sedang beruang tahun.

Berbicara ulang tahun maka sudah tidak asing dengan yang namanya kado, kado bisa berupa barang istimewa, perhiasan bahkan hal sederhana seperti foto kenangan. Dan tak lupa juga ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa yang menjadi pelengkap.

Berikut beberapa ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa yang bisa anda gunakan untuk teman, saudara, orang tua dan orang yang anda sayang ketika sedang berulang tahun.

 

Ucapan ulang tahun bahasa jawa
Source : freepik.com/author/freepik

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Untuk Orang Tua

 

Ucapan Selamat Ulang Tahun bahasa jawa ini untuk orang tua ini semoga bisa menjadi contoh bagi anda yang ingin mengucapkan selamat ultah kepada orang tua dalam menggunakan bahasa jawa.

1. “Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking gusti Allah SWT”

2. “Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketaqwaan ugi kapitadosan dateng gusti pangeran alam sedoyo”

3. “Slamet deui warsih, dipanjangna yuswa njenengan lan mugi gancang waged angsal jodoh ugi sukses sedoyonipun”

4. “Dipunhaturaken kagem kang mas (namanya) sungeng ambal warsa, mugi gusti tansah kinasih nyembadani punopo mawon ingkang dados gegayuanipun, tansah pinaring wilujeng rahayu”

5. “Sugeng tangggap warso kagem pakdhe (paman) mugi tansah kepianringan sehat lan tambah kesaenan kagem sak lajengipun”

6. “turaken damel ibu sugeng ambal warsa mugi gusti pangeran tinansah pinareng kasasaran, yuswo ingkang panjang ugi rezeki ingkang berkahi damel panjenengan”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Untuk Adik

 

7. “Kangge sodaraku, mugi ning dino ulang tahun sampeyang niki diparingi yuswo ingkang dowo lan rezeki ingkah katah ugi berkah.”

8. “Aturaken tanggap warsa dumateng mbakyu kula. Mugi gusti tinansah maringi binerkahan, maringi yuswo ingkat panjang lan tansah diparangi keberkahan.”

9. “Bade gaturaken suka cita kagem adik kulo mungi bisa dadi tiyang ingkat luwih becik lan kabeh keinginan saged digapai.”

10. “Sugeng ambal warsa angge saudara ingkang kula tresanani sanget. Saking jenengan, kulau saget ngerti makna saking kehidupan lan kula harap jenengan saged dados tiyang ingkang luwih becik lan dewasa.”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Untuk Pacar

 

Bagi anda yang memiliki kekasih yang sedang berulang tahun kata kata berikut ini bisa membantu anda untuk menyampaikan kata selamat ulang tahun bahasa jawa untuk kekasih yang anda sayangi.

11. “Sugeng tanggap warsa kagem (nama panggilan sayangmu)… sampeyan selawase ing atiku”

12. “Sugeng tanggap warsa kagem (nama panggilan sayangmu)… tau nguripake adoh lan ninggalake aku.”

13. “Sugeng tanggap warsa kagem (nama panggilan sayangmu)… mugia urip dawa lan akeh rejekinya.”

14. “Sugeng tanggap warsa kagem (nama panggilan sayangmu)… ngarep-arep kita bakal terus bareng selawase.”

15. “Sugeng tanggap warsa kagem (nama panggilan sayangmu)… mung sampeyan mung siji (wadon / wong) sing paling apik kanggo kula.”

16. “Kita mung dipisahake kanthi jarak lan boten selawase. Ning kene, aku rumangsa kaya kelangan sepangan tanganmu, nanging aku tansah yakin ning ati niki, aku lan kue bakalan ketemu. Sugeng abal warsa kangge tiyang ingkat kula tresnani sanget.”

17. “Sugeng tanggap warsa kangge pacar ingkang kula tresnani. Kula berharap, kula bisa dados tiyang ingkang saged damping panjenangan ning pelaminan lan dados tiyang ingkat saged damel bahagia jenengan.”

18. “Matur nuwun sanget kangge perjuangan sampeyan. Saking sampeyan, kula saget sinau marang perjuangan lan komitmen. Sugeng ambal warsa kangge sampeyan. Mugi gusti maringi rejeki ingkat katah lan barokah lan mugi kita bisa neruske jenjang sing luwih duwur.”

19. “Sugeng tanggap warsa kangge pacarku. Mugia ing ulang tahun niki, sampeyan dados luwih dewasa, luwih bertanggung jawab lan luwih seris kangge sesambetan iki. Lan boten kesupen, mugi jenengan diparingi urip ingkat dowo.”

20. “Tenang bae, jarak ingkang misahke kita iku ora suwi. Kita bakalan ketemu ing pelaminan ingkat cepet. Sugeng ambal warso kangge tiyang ingkat kula tresani.”

21. “Ngaturaken ambal warsa kangge pacar kulo. Mugi gusti tansah maringi yuswo ingkat dawa lan barokah. Mugi gusti Alloh ingkang tansah maringi kasasaraan lan ketentreman.”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Untuk Teman

 

Bila anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berulang tahun, tidak ada salahnya bisa anda mengucapkan selamat ulang tahun bahasa jawa dengan kata kata berikut :

22. “Sugeng tanggap warsa kagem kanca lawasku… Muga-muga nyawiji lan menehi rejeki.”

23. “Selamat ulang tahun teman/sahabat terbaikku… muga-muga diwenehi urip sing dawa, tansah seneng, luwih ayu / tampan lan diwenehi sing akeh rejeki.”

24. “Sugeng tanggap warsa kagem kanca sing paling apik… muga diwenehi urip langgeng, tansah seneng lan diwenehi sih rahmat dening Gusti Allah.”

25. “Sugeng tanggap warsa kagem kanca sing paling apik… Muga-muga nyawiji lan menehi rejeki.”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Halus

 

26. “Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah”

27. “Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos”

28. “Sugeng tanggap warsa bapak/simbok, mugi tinambah sabar minggah mucal putra wayahipun. Lan mboten kesupen tambah sae amal lan pendamelan”

29. “Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun”

30. “Nderek bungah cita ingkang ambal warsa dumateng (nama orang), mugi-mugi tansah pinaringan kasasaran ingkang lahir lan batos”

31. “Aturaken tanggap warsa (nama orang), mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Kasar

 

32. “Slamet tanggap warsa bapak/ibuk muga gusti maringi kasasaran lan rezeki kang lumeber, lan ora lali mugi gusti paring tambah kesabaran”

33. “Slamet ulang tahun cah ayu (nama), mugo-mugo gusti allah maringi sedanten cita-citamu, lan diadohno seko sekabehane malapetaka”

34. “Sugeng ambal warsa bojoku sayang, muga-muga umurmu kang tambah iki nambahi sabar anggonmu ndidik anak-anak kita iki”

35. “Sugeng ambal warsa ya bro/sist mugo gusti maringi sekabehane sek awakmu karepno, ini dongaku kanggo awakmu pokokke sek terbaik sekabehane”

36. “Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT, Muga allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe”

37. “Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti allah gampangna apa sing dikarepan”

 

 

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Kocak

 

37. “Tuku blewah neng pasar selamat, tuku sekat neng pringgodalu, sugeng ambal warsa konco kentelku, tetep semangat lan sehat serta sukses terus”

38. “Urip iku gur mampir ngombe, ojo digawe susah lan sepaneng, sugeng ambal warsa bro”

39. “Slamet ulang tahun, muga-muga umurku dowo, rezekiku akeh lan berkah, hehe salah yo aku malah donga dewe”

40. “Slamet ulang tahun, muga-muga umurku dowo, rezekiku akeh lan berkah, hehe salah yo aku malah donga dewe”

41. “Ulang tahun sampeyan kok tanggale podo terus sih saben tahun? Opo gak bosen? Heran banget aku, hehe yo weslah, met ulang tahun yo”

42. “Senadyan awak dewe adoh, aku ora lali menowo kancaku ulang tahu, amerga aku ngerti awakmu gak iso ngomong,mungkin sampeyan biso kirimi pulsa 50.000 hehe”

43. “HBD WYATB STNK KTP KTM SIM ABPD BUMN DPRD APBDN ( jangan sepaneng ya bro iki maksudna gur singkatan wae”

 

 

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Kromo Inggil

44. “Ngaturaken sugeng tanggap warsa kagem…….. Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening ingkang murbeng dumadi, allah swt.”

45. “Sugeng tanggap warsa dumateng…. Mugi gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, mugi gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.”

46. “Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.”

47. “Sugeng tanggap warso kagem … mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodari khayangan”
Memberikan atau mengucapkan selamat ulang tahun bahasa jawa kepada orang orang yang paham dengan bahasa jawa adalah hal yang terindah dan juga sekaligus memberikan doa kepada orang yang sedang berulang tahun, Dengan Ucapan ulang tahun yang kita berikan menjadikan kita sebagai seorang yang peduli terhadap orang disekita kita.

Selain itu, Dengan Ucapan selamat ulang tahun dengan berbahasa jawa kita sekaligus menjaga kelestarian bahasa daerah agar tetap hidup dilingkungan sekitar kita. maka dari itu janganlah ragu untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa kepada teman, kerabat, saudara, dan orang tua ketika sedang berulang tahun.

Berikutlah tadi ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa yang bisa anda gunakan untuk mencupatkan di hari istimewa orang orang yang spesial dalam hidup anda, jangan lupa share, Terimakasih

About Just Admin

Just ordinary blogger.

Check Also

gambar kue ulang tahun

50 Gambar Kue Ulang Tahun Keren, Kreatif dan Terlengkap

Kumpulan Gambar Kue Ulang Tahun Keren dan Kreatif – Hari Ulang Tahun adalah hari yang ditungunggu …