10 Contoh Puisi Bahasa Jawa Penuh Makna Kebaikan

Puisi Bahasa Jawa – Banyak orang suka menulis puisi atau hanya sekedar membacanya.

Puisi dapat dibuat dalam berbagai Bahasa.

Misalnya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia bahkan ada yang membuat puisi dalam Bahasa Jawa.

Puisi dengan Bahasa Jawa Lebih sering dikenal dengan sebutan geguritan.

Puisi Bahasa Jawa atau sering dikenal dengan geguritan adalah seni sastra puisi yang ditulis dengan Bahasa Jawa dan juga sering dilagukan dengan tembang yang merdu.

Berikut ini beberapa contoh puisi Bahasa Jawa (geguritan) tersebut :

 

Puisi Bahasa Jawa Tentang Pahlawan dan Budi Pekerti

 

 Banyak orang suka menulis puisi atau hanya sekedar membacanya Puisi Bahasa Jawa
Source : freepik.com/author/pikisuperstar

 

Tema yang sering dijadikan puisi berbahasa Jawa ialah Pahlawan dan busi pekerti. Nah bagi kalian yang sedang mencari puisi Bahasa Jawa tentang pahlawan dan budi pekerti, berikut contoh-contohnya :

 

Korupsi

Abang putih ngadek duwur ing langit pertiwi

Wujud getih lan balung para pahlawan

Apa  kowe pada eling?

Miline luh lan kringet kang pada kebacut tumbal

Tumbal kanggo kemerdekaan

Saiki apa malah kowe ngapusi, kowe korupsi

Pikiranmu amba kebak arta

Raimu wes ra duwe isin

Dijak rembug malah angler

Rakyatmu pada kuru, malah kowe lemu

Rakyatmu pada mlarat, malah duitmu sak arat-arat

Mulane, sing pada makmur sapa?

Ora liyo neh yaiku kowe lan kanca-kancamu

Sing pada tumindak ala ing rakyatmu

Mula, ayo pada bareng-bareng brantas opo iku korupsi

Supaya pada mbangun bangsa lan Negara Indonesia ingkang sumringah

Bangsa lan Negara kang apik budi lan pinutur

Bangsa lan Negara kang sejahtera lan makmur

 

 

Begal

Begal…

Kowe pinter golek akal

Sapa wonge bakal didadekake kowe tumbal

Kowe, begal utege uwis koyo kadhal

Yen kowe kecekel tak dulangen sandal!

Begal…

Kelakuane luwih nglarani

Kowe nggawa pitul nembak wong nganti mati

Kudune begal kuwi dibrantas ana ing ngendi-endi

Ketemu, ngrampas lan ditembak mati

Kelakuane begal saiki wes kebangeten

Kerep anane gawe korban

Donya iki brana asil rampokan

Hukume haram yen dipangan

Ingkang bakal nimpa siksa ono ing nraka jahanam

 

 

Segara Aru

Bener lan yekti

Ananging sliramu dadi seksi

Marang para pahlawan sejati

Ingkang mulih aran awit bekti

Ingkang mangku awit jejibahan

Marang tugas ingkang luhur lan jujuring palagan

Ingkang ngemban amanat ayahan

Segara aru kang biru lugu blak-blakan

Ingkang ngemu madu

Marang madune bangsa satuhu

Kang Asma Yos Sudarso yaiku

Korban kang ono ing Segara Aru

Saking ludira ingkang wekasan

Ingkang kanggo nebus Irian

Yos Sudarso salah sijining kang gugur kalayan

Lan asma ingkang wis misuwur ing bebrayan

 

 

Pahlawan Kamardikan

Pahlawan, kang dadi dalan kamardikan

Awak kang ora wedi marang kematian

Nglelakke nyowomu dadi pondasine kebebasan

Kanggo bebaske rakyat saking penindasan

Pahlawan, kang awan bengi lawan maut

Ngalawan musuh-musuh kang semrawut

Marang kabeh lawan kowe ngajak gelut

Ra mikirke awakmu pada benjut

Pahlawan, semangatmu wes koyo geni

Kang ngobong kabeh pasukan kompeni

Ingkang kanggo njaga Negara kang ditresnani

Indonesia kang merdeka, Indonesia kang kita hormati

Ing tanggal pitulas Agustus taun papat lima

Kang diimpike dadi nyata

Indonesia saiki wes merdeka

Pahlawan, ingkang perjuangane tanpo sia-sia

Iki kabeh mergo perjuanganmu

Yaiku para pahlawanku

 

 

Pahlawan Wanita

Kartini, sapa kang ora kenal marang panjenengan

Pahlawan ingkang mbela kaum wanita

Ingkang berjuwang nentang para walanda

Kartini, kang senajan tinitah priyayi

Kang duweni trah bangsawan

Pahlawan kang mbela emansipasi wanita

Ingkang berjuwang mbela rakyat jelata

Kartini, ing wulan April dadi seksi

Jenengmu kang misuwur tumrap Negara Indonesia

Habis Gelap Terbitlah Terang kang dadi saksi

Lan dadi bukti masa ing perjuwangan

Ing Kutha Jepara dadi panggonan ngukir sejarah para wanita

Kartini, iki kabeh amarga saka jasamu

Wanita saking eropa lan wanita-wanita pribumi

Bisa dadi duwe hak ingkang padha

Kang duweni hak lan pikantuk pendidikan

 

 

Puisi Bahasa Jawa Tentang Cinta

 

Puisi Bahasa Jawa yang bertemakan tentang cinta ini bisa anda manfaatkan untuk diberikan ke sang pujaan hati atau belahan jiwa anda.

Karena di era ini sudah jarang juga yang selalu menggunakan atau memanfaatkan puisi Bahasa Jawa untuk diberikan ke pacar atau pujaan hati anda. Berikut beberapa contoh puisi Bahasa Jawa yang bisa anda simak :

 

 

Tresnaku-Tresnamu

Antara nyata lan mimpi

Sliramu nyunggi marang katresnan

Panggah kang ora owah ing jroning dhadha

Angenku kang larak ing pangumbaran

Telung puluh telu warsa kang kepungkur

Rasa tentrem ing astamu

Adhem nyawang sorote sliramu

Aku kasmaran marang sliramu

Ono wektu kang jumangkah mlaku

Tresnaku-tresnamu malih dadi rangu

Kang kelindhes ono wektu

Kang adoh lumayu

Anggonku tangeh lan bakal ngluru

Tresnaku-tresnamu ono ing wektu

Lawase marang paprentahan Orde Baru

Iku kabeh wis kukut

Senajan ora bisa nyawiji

Ananging tresna kang suci lan aji iki

Tresna ingkang sejati

Nganti tumekeng ono ing janji

 

Tandha Saking Katresnan Ku

Wiwit kok saking tulisake tresna iku

Manuk-manuk kang pada geguyonan

Ono ing pang-pang godhong waru

Godhong kang ijo enom lelagone ing langit biru

Srengenge kang mlethek ing ati sumunar

Kang guna mretakake langit ora bakal kemendungan

Wiwit kok kandhakake tresna iku

Ono kali ndak liwate kintirake prau godhong pring

Bisa lelayaran ono segaraning atimu

Anggone pepayon langit ono ing pucuking alun

Banjur iku tak tunggu tekane nggawa warta

Wiwit kok ngenei tresna iku

Apa aku kudu mlaku sak dhuwure langit lan segara

Kok njupuk kembang marang srengenge kang mlethek

Banjur kowe slempitake ono ing kupingmu

Kang kareben nambahi ana ing batin ati iki

Ono ing sanjerone ati iki

Kirane kowe kang bisa mangerteni

Liwat ing angin kang sumilir

Sak dhawaning laku lan sepine tak ceritakake

Yen samengko kang bakal nyawiji

 

Layang Njero Laci

Esemmu kang tansah tak simpen

Tansah ono ing telenging ati

Masio mung dadi angen-angen

Wis telung windu tresna iki lumaku

Gawang ing wewayangan iku

Kang tansah jejogetan ing manik mata

Iki cerita kang tumrap aku lan sliramu

Kang ono ing meja mburi jendela

Kangmas…

Apa panjenengan magertos lan priso

Yen ana layang sak lembar keri ono laci

Ing meja pojok mburi jendela

Ingkang ora nate kawaos nganti purna

Ono ing meja pojok mburi ngisor jendela

Nyimpen tulisan kang ana layang durung kawaca

Sak suwek kang isi lembaran cinta

Sak larik isi tulisan kang durung cetha

Saking rasa kang ngumbara

Ingkang tekan seprene aku ora ngerti

Apa arti ukara lan rasa tresna

Layang njero laci

Yaiku cerita kang keri lan dadi memori

 

Sing Ilang Yo Ben Ilang

Saumpama kowe ngerti isi atiku

Kowe ra bakalan ngilang

Kaya pedhut esok kang ilang kesaput srengenge

Kaya embun kang netes siya-siya ono lemah garing

Kang nambah netese eluh ing pipiku iki

Kabeh iku ora kena digetuni

Sebab anane jodho, pati lan rejeki

Kuwi wes digarisake marang Gusti

Sing ilang yo ben ilang

Sesok yo bakalan enthuk ganti kang luwih

Ingkang luwih becik luwih eman

Merga ra bakalan kok gayuh maneh

Wes cukup sakmene anggone riwayat

Kanggo saksine ana lelakone urip

Kowe lan aku kudu nrima lan legawa

Ikhlas kanthi nglakoni

Ora oleh misuh

Iki kabeh sing Kuasa anggone ngatur

 

Kaya Alang-alang

Aku ora tanduran kang edi lan peni

Uga ora kembang kang arum

Kepara dadi musuhe kadang tani

Opo maneh pengarep-arep tinandur ono ing tamansari

Aku, cinipta mung dadi alang-alang

Kang tumungkul ono sela-selaning bumi

Aku ngrumangsani

Yen saderma alang-alang

Ingkang ngebaki sesawangan

Tanpa ana daya lan guna

Aku mung tanduran ono pinggir dalan

Kang ora gampang tumpes lan pangrasaku

Urip kang landesan bekti marang Gusti

Lan gondelane marang ayat-ayat suci

Bedole marang oyot-oyot iku kang bisa dadi tamba

Godhong-godhong kang ditaleni kenceng dadi siji

Kang iso gawe nutup gubuk katresnan

Minangka dadi bekti marang agesang

 

Jodohe Kulo

 

Apa kowe slirane sik tak tresnani

Sliramu sing tak ngerteni saklawase

Apa bener sliramu

Sliramu kang arep jaga marang aku saklawase

Apa bener sliramu

Sliramu kang bakal nuntun ono ing perkara becik

Apa bener sliramu

Sliramu sik bakal melu aku bebungah kaliyan rekasaku

Apa bener sliramu

Sliramu kang bakal dadi konco uripku

Apa bener sliramu

Ya Allah Kang Maha Agung

Kulo nyuwun pitedhah

Nopo leres yen niko jodohe kulo

 

Itulah beberapa contoh puisi Bahasa Jawa yang bisa anda simak dan ketahui. Apabila anda juga sedang mencari-cari puisi Bahasa Jawa mungkin itu bisa menjadi rekomendasi yang tepat bagi anda.

 

About Just Admin

Just ordinary blogger.

Check Also

Contoh Proposal Kegiatan

Contoh Proposal Kegiatan yang Baik dan Mudah di Pahami

Lebynet.id – Contoh proposal kegiatan yang baik merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki …